Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Armii Krajowej w Sosnowcu

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z pakietem zawierającym podstawowe informacje dotyczące reformy systemu oświaty w Polsce.

W jego skład wchodzą: broszura, w której w syntetyczny sposób przedstawiliśmy najważniejsze zmiany oraz dwa plakaty pokazujące poszczególne etapy wdrażania reformy.

broszura informacyjna

mapa drogowa reformy

szkoła po zmianie

strona internetową Ministerstwa Edukacji Narodowej:

logo Dobra Szkola

 

http://reformaedukacji.men.gov.pl/

https://men.gov.pl/informator

 

strona internetowa Kuratorium Oświaty w Katowicach:

logo Reforma Edukacji

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014