Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Armii Krajowej w Sosnowcu

Nasza szkoła została bardzo wysoko oceniona przez Wizytatorów Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Sosnowcu podczas Problemowej Ewaluacji Zewnętrznej w zakresie trzech wymagań: