Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Armii Krajowej w Sosnowcu

Dyrektor szkoły składa serdeczne podziekowania  Pani Patrycji Podgórskiej i firmie P.H IWONA UsługiCateringowe za przygtowanie poczęstunku na uroczyste otwarcie boiska szkolnego i Festyn "Święto Pieczonego Ziemniaka"

logo linia

Dyrektor szkoły serdecznie dziękuje Państwu Maryli i Robertowi Krzymińskim za podarowanie szkole trzech zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem. 

logo linia

Społeczność szkolna pragnie gorąco podziękować Księdzu Kanonikowi Edwardowi Darłakowi, Proboszczowi Parafii P.W. NMP Częstochowskiej za ufundowanie oraz przekazanie naszej szkole sprzętu nagłaśniającego.

 logo linia

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 w Sosnowcu składa serdeczne podziękowania Pani Marcie Pałucha za przekazanie gier i puzzli, które wzbogaciły zasoby świetlicy szkolnej oraz dywanów do sal dydaktycznych.

logo linia

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 w Sosnowcu składa serdeczne podziękowania Pani Katarzynie Kosmala za przekazanie gier i puzzli, które wzbogaciły zasoby świetlicy szkolnej.

logo linia

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 w Sosnowcu składa serdeczne podziękowania Panu Marcinowi Wojdyła - Prezesowi Firmy ALLMODERN SP.Z.O.O za zasponsorowanie oraz wykonanie kompleksowego remontu podłogi w sekretariacie szkoły.

 

logo linia

 

 

Serdeczne podziekowania panu Dariuszowi Bocek - naszemu przewoźnikowi za przekazanie na rzecz szkoły zestawu książek.

 

logo linia

 

 

logo remiks

Serdeczne podziekowania panu Robertowi Krzymińskiemu - właścicielowi firmy P.W.Remiks za rozbudowę oraz modernizację infrastruktury informatycznej i internetowej w naszej szkole

 

logo linia

 

Serdecznie dziękujemy Panu Tomaszowi Niedzwiedzkiemu za przekazanie szkole jedenastu kasków rowerowych, długopisów i smyczy.

                         

logo linia

 

 

logo BGZ

Serdeczne podziękowania dla Pana Tomasza Niedzwiedzkiego - Dyrektora Regionu Bankowości Detalicznej i Biznesowej oraz Panu Maciejowi Łabojko- specjaliście ds.Administracji i Infrastruktury, reprezentujacych Bank Gospodarki Żywieniowej Oddział Regionalny w Katowicach, za przekazanie na rzecz szkoły szesnastu komputerów.

 

logo linia

 

logo helios

 Serdeczne podziękowania dla Dyrekcji Kina Helios w Sosnowcu za sponsorowanie nagród na konkursy szkolne i międzyszkolne.

 

 

 logo linia

 

Dziekujemy Panu Janowi Jelenkowi za ogromny wkład pracy podczas pisania monografii szkoły.

 

 logo linia

 

 

Serdeczne podziękowania dla Pana Krzysztofa Uracza za przekazanie kwoty pieniężnej zasilające konto Rady Rodziców

 

logo linia