Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Armii Krajowej w Sosnowcu

logo PCK

 

„Wyprawka dla żaka" to autorska kampania Polskiego Czerwonego Krzyża, zorganizowana po raz pierwszy w Łodzi w 2000 r. Adresatami kampanii są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych pochodzących z rodzin, które borykają się z problemami materialnymi.

logo PCK

Bez znajomości zasad pierwszej pomocy poszkodowany ma mniejsze szanse na przeżycie.

Statystyki pokazują, że tylko co 4 Polak wie, jak udzielać pierwszej pomocy. Edukując młodzież, kształtujemy wśród społeczeństwa postawę dobrego samarytanina, który w sytuacji zagrożenia nie boi się pomóc drugiej osobie i wie jak to zrobić.

„Wyprawka dla Żaka” to ogólnopolska akcja Polskiego Czerwonego Krzyża, której celem jest wyposażenie dzieci z najuboższych rodzin w wyprawki szkolne.

Już po raz kolejny Polski Czerwony Krzyż w Sosnowcu rozpoczyna akcję „Wyprawka dla Żaka".

Tradycyjnie w dniu 8 maja, w rocznicę urodzin Henry Dunanta, ojca idei Czerwonego Krzyża obchodzony jest Światowy Dzień Czerwonego Krzyża. Polski Czerwony Krzyż powstał w 1919 roku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, jako Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. W tym samym roku został uznany przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i przystąpił do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.