Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Armii Krajowej w Sosnowcu

„Wyprawka dla Żaka” to ogólnopolska akcja Polskiego Czerwonego Krzyża, której celem jest wyposażenie dzieci z najuboższych rodzin w wyprawki szkolne.

Już po raz kolejny Polski Czerwony Krzyż w Sosnowcu rozpoczyna akcję „Wyprawka dla Żaka".

Tradycyjnie w dniu 8 maja, w rocznicę urodzin Henry Dunanta, ojca idei Czerwonego Krzyża obchodzony jest Światowy Dzień Czerwonego Krzyża. Polski Czerwony Krzyż powstał w 1919 roku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, jako Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. W tym samym roku został uznany przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i przystąpił do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Jak co roku SK PCK zwraca się z prośbą o wsparcie dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji finansowej. Prosimy o włączenie się do akcji WYPRAWKA DLA ŻAKA, która trwa od 2 do 11 września.

8 maja – w rocznicę urodzin Henry Dunanta, ojca idei Czerwonego Krzyża oraz  pierwszego laureata pokojowej Nagrody Nobla (w 1901 r.), obchodzimy Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.