Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Armii Krajowej w Sosnowcu

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35

serdecznie zaprasza Rodziców przyszłej klasy pierwszej

na zebranie informacyjne,

które odbędzie się  2 czerwca  2017 r. ( piątek ) o godzinie 16 00,  sala nr 4.

Treść Zarządzenia Prezydenta Miasta Sosnowca nr 282 z dnia 3kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Sosnowiec jest organem prowadzącym.

Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 282 z dnia 3 kwietnia 2017 roku

Wniosek - Zgłoszenie dziecka mieszkającego w obwodzie szkoły

Wniosek - Zgłoszenie dziecka mieszkającego poza obwodem szkoły

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 69

Prezydent Miasta Sosnowca

z dnia 26 stycznia 2016r

Harmonogram czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sosnowiec na rok szkolny 2016/2017

Załącznik nr 2 do pobrania

Zarzadzenie Prezydenta Miasta Sosnowca

Zgłoszenie ucznia do klasy I zamieszkałego w obwodzie szkoły

Zgłoszenie ucznia do klasy I zamieszkałego poza obwodem szkoły

Wniosek o kontynuację nauki w klasie pierwszej/ drugiej w roku szkolnym 2016/2017

 

 

 

 

Komisja rekrutacyjna informuje, że:

  • wszyscy kandydaci na uczniów, zameldowani i zamieszkujący w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 35, którzy złożyli wniosek,  zostali zakwalifikowani do klasy I na rok szkolny 2015/2016