Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Armii Krajowej w Sosnowcu

 

Uwaga rodzice! Prosimy o zapoznanie się z kryteriami naboru do klasy 1, harmonogramem postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Sosnowiec jest organem prowadzącym.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35

serdecznie zaprasza Rodziców przyszłej klasy pierwszej

na zebranie informacyjne,

które odbędzie się  2 czerwca  2017 r. ( piątek ) o godzinie 16 00,  sala nr 4.

Treść Zarządzenia Prezydenta Miasta Sosnowca nr 282 z dnia 3kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Sosnowiec jest organem prowadzącym.

Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 282 z dnia 3 kwietnia 2017 roku

Wniosek - Zgłoszenie dziecka mieszkającego w obwodzie szkoły

Wniosek - Zgłoszenie dziecka mieszkającego poza obwodem szkoły

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 69

Prezydent Miasta Sosnowca

z dnia 26 stycznia 2016r

Harmonogram czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sosnowiec na rok szkolny 2016/2017

Załącznik nr 2 do pobrania

Zarzadzenie Prezydenta Miasta Sosnowca

Zgłoszenie ucznia do klasy I zamieszkałego w obwodzie szkoły

Zgłoszenie ucznia do klasy I zamieszkałego poza obwodem szkoły

Wniosek o kontynuację nauki w klasie pierwszej/ drugiej w roku szkolnym 2016/2017

 

 

 

 

Komisja rekrutacyjna informuje, że:

  • wszyscy kandydaci na uczniów, zameldowani i zamieszkujący w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 35, którzy złożyli wniosek,  zostali zakwalifikowani do klasy I na rok szkolny 2015/2016