Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Armii Krajowej w Sosnowcu

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA  nr 2

Sosnowiec, ul. Białostocka  7

tel. 32  263 30 34

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Sosnowiec, ul. Mościckiego 14

tel. 32 266 19 11, (32) 266 14 87

 

KOMISARIAT V POLICJI W SOSNOWCU

Sosnowiec, ul. Kościuszkowców 47

tel. 32 2691500

 

TWÓJ DZIELNICOWY

asp. Mirosław Kubik

tel. 694-446-534, 32 26 91 501 - rejon służbowy nr 38

 

SĄD REJONOWY W SOSNOWCU WYDZIAŁ IV RODZINNY I NIELETNICH

Sosnowiec, ul. Kaliska 7

tel. 32 296-18-93

 

STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE "JESTEŚMY Z WAMI"

Sosnowiec, ul.Teatralna 9

41-200 Sosnowiec

 tel. 32 2969914, 501180822

 

MIEJSKI OŚRODEK OPIEKI I PROFILAKTYKI DZIECKA I RODZINY

Sosnowiec, ul. Kraszewskiego 21

tel. 32 298 00 49

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI

Sosnowiec, ul. I Maja 21

tel. (32) 266 12 59

 

TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA

Sosnowiec, Plac Kościuszki 5 (pokój nr205)

tel. 32 266 03 87

 

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

(działający w ramach Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia)

Sosnowiec, ul. Szymanowskiego 5a

tel. 32 298 93 87

 

MIEJSKI OŚRODEK PSYCHOTERAPII I LECZENIA UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU

Sosnowiec, ul. I Maja 33

tel. 32 266 24 34

 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Sosnowiec, ul. Mościckiego 14 (pokój nr 3)

tel. 32 296 06 67

 

OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA

(informacja-porada-wsparcie)

narkotyki-narkomania

tel. 0 801 199 990

 

PUNKT POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW

Sosnowiec, ul. Szymanowskiego 5a

tel. (32) 298 93 87

 

NIEBIESKA LINIA  0 800 120 002