Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Armii Krajowej w Sosnowcu

Szanowni Państwo.

Pragniemy poinformować, że z dniem 15.11.2016r MOPS rozpoczyna refundację wydatków poniesionych w ramach stypendium szkolnego w roku szkolnym 2016/2017.

Jedną z form realizacji pomocy materialnej dla uczniów jest stypendium szkolne–

Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:    

Informujemy, że na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie można pobrać wnioski na wyprawkę szkolną. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, który zostanie podany w późniejszym czasie. w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.

Informujemy, że na stronie internetowej naszej szkoły oraz Urzędu Miasta Sosnowiec, w zakładce „Edukacja – pomoc materialna dla uczniów” jest do pobrania wniosek o stypendium szkolne na rok szkolny 2014/2015.

Wniosek do pobrania (pdf)

Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: