Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Armii Krajowej w Sosnowcu

 1. KALENDARIUM SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych      4 września 2017 r.

podstawa prawna:

 • 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

 

Zimowa przerwa świąteczna     23-31 grudnia 2017 r.

podstawa prawna:

 • 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

 

Ferie zimowe       29 stycznia – 11 lutego 2018 r

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;

 

Wiosenna przerwa świąteczna  29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

podstawa prawna:

 • 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z

dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018 r.

podstawa prawna:

 • 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

 

Ferie letnie          23 czerwca – 31 sierpnia 2018r.

podstawa prawna:

 • 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

Wszystkich Świętych – 1 listopada 2017 r.,

Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2017 r.,

Nowy Rok – 1 stycznia 2018 r.,

Poniedziałek Wielkanocny – 2  kwietnia 2018 r.,

Święto Pracy – 1 maja 2018 r.,

Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2018 r.,

Boże Ciało – 31 maja 2018 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych  (zatwierdzone przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski)

30.04.2018 /poniedziałek/

2.05.2018 /środa/

4.05.2018 /piątek/

1.06.2018 /piątek/

 

Harmonogram spotkań z Rodzicami

Lp.

Data

Tematyka

 1.  

5-6.09.2017 r

Zebrania z Rodzicami klas I-VII –zapoznanie i przypomnienie  regulaminu Rady Rodziców, w tym ze szczegółowym trybem wyboru rady,   wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów i sposobem sprawdzania osiągnięć uczniów, zapoznanie i przypomnienie WSO.

 1.  

23.10.2017

Zebrania  z Rodzicami  kl I – VII- informacja o postępach w nauce i zachowaniu.

 1.  

22.11.2017

Zebrania z Rodzicami kl I – VII- - informacja o postępach w nauce i zachowaniu

 1.  

18.12. 2017r

Konsultacje  z Rodzicami.

Ostateczny termin wystawienia przewidywanych ocen niedostatecznych ze wszystkich przedmiotów oraz przewidywanej nagannej oceny zachowania. Do 22 grudnia ostateczny termin powiadomienia rodziców o przewidywanych ocenach

 1.  

24.01.2018

Zebrania z Rodzicami. 

 1.  

14.03.2018

Zebrania z Rodzicami - informacja o postępach w nauce i zachowaniu

 1.  

25.04. 2018

Zebrania z Rodzicami - informacja o postępach w nauce i zachowaniu

 

 1.  

15.05.2018

Zebrania  z Rodzicami.

Ostateczny termin wystawienia przewidywanych ocen niedostatecznych ze wszystkich przedmiotów oraz przewidywanej nagannej oceny zachowania. Do 22 maja ostateczny termin powiadomienia rodziców o przewidywanych ocenach

 1.  

15.06.2018

Zebrania z rodzicami

Zapoznane rodziców z ocenami rocznymi

 

Harmonogram spotkań może ulec zmianie