Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Armii Krajowej w Sosnowcu

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

Podstawa prawna:

– § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018 r.

Podstawa prawna:

 • 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Ferie zimowe

11 – 24 lutego 2019 r.

Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

Podstawa prawna:

 • 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

Podstawa prawna:

 • 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Egzamin ósmoklasisty

W terminie głównym

 1. język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
 2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

 • 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
  w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna:

 • 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

Podstawa prawna:

 • 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Dni ustawowo wolne od pracy:

Wszystkich Świętych – 1 listopada 2018 r.,

11 Listopada - 12 listopada 2018

Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2018 r.,

Nowy Rok – 1 stycznia 2019 r.,

Święto Pracy – 1 maja 2019 r.,

Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2019 r.,

Boże Ciało – 20 czerwca 2019 r.

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych  (zatwierdzone przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski)

15.10.2018 – 105 lecie szkoły - poniedziałek

2.11.2018 – piątek /po święcie/

15 - 17.04.2019 /poniedziałek, wtorek, środa/- egzamin ósmoklasisty

2.05.2019 – czwartek /pomiędzy świętami/

 

Harmonogram spotkań z rodzicami 

Lp.

Data

Tematyka

 1.

6.09.2018 r

Zebrania z Rodzicami klas I-VIII –zapoznanie i przypomnienie regulaminu Rady Rodziców, w tym ze szczegółowym trybem wyboru rady,     wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów i sposobem sprawdzania osiągnięć uczniów, zapoznanie i przypomnienie WSO.

 2.

23.10.2018

Zebrania z Rodzicami kl I – VIII- informacja o postępach w nauce i zachowaniu.

 3.

28.11.2018

Zebrania z Rodzicami kl I – VIII- - informacja o postępach w nauce i zachowaniu

 4.

20.12. 2018r

Konsultacje z Rodzicami. Ostateczny termin wystawienia przewidywanych ocen niedostatecznych ze wszystkich przedmiotów oraz przewidywanej nagannej ocenie zachowania

 5.

28.01.2019

Zebrania z Rodzicami. Zapoznanie z ocenami śródrocznymi.

 6.

21.03.2019

Zebrania z Rodzicami - informacja o postępach w nauce i zachowaniu

7. 

25.04. 2019

Konsultacje z Rodzicami - informacja o postępach w nauce i zachowaniu

 

 8.

30.05.2019

Zebrania z Rodzicami. Zapoznanie rodziców z ocenami przewidywanymi