Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Armii Krajowej w Sosnowcu

5 września ogłoszono konkurs na przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego. Swoje kandydatury zaprezentowały dziewczynki z klasy VII i VIII przedstawiając swoje zainteresowania oraz obietnice wyborcze, którymi kierować się będą podczas pełnienia swojej misji.

Dnia 17 i 18 września odbyły się wybory zgodnie z regulaminem. Po podliczeniu głosów pierwsze miejsce uzyskała Rozalia Matusik, drugie Oliwia Kułaga a trzecie Julia Witwicka.

W związku z powyższym w roku szkolnym 2018/2019 przewodniczącą zostaje Rozalia Matusik, zastępcą Oliwia Kułaga a skarbnikiem Julia Witwicka. Gratulujemy!!!

logo SU

 

W miesiacu wrześniu w wyniku głosowania wśród uczniów klas III - VII wybrano Samorząd Uczniowski.

5 września ogłoszono konkurs na przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego, swoje kandydatury zaprezentowały dziewczynki z klasy V i VI przedstawiając swoje zainteresowania oraz obietnice wyborcze, którymi kierować się będą podczas pełnienia swojej misji.

13 marca samorzad uczniowski i przedstawiciele klas IV - VI spotkali sie na zebraniu roboczym.

W  trakcie spotkania zostali zapoznani z propozycjami zmian w statucie naszej szkoły, dotyczących zapisów o rekrutacji do klas I oraz ocenianiu kształtujacym. W części warsztatowej uczniowie pracowali nad udoskonaleniem koncepcji pracy szkoły. Przedstawili jej słabe i mocne strony oraz wskazali propozycje zadań do realizacji celów.