Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Armii Krajowej w Sosnowcu

Regulamin korzystania z obiadów w Szkole Podstawowej nr 35 w Sosnowcu

Szanowni Państwo!

Przypominamy o zmianie numeru konta.

Co miesiąc każde dziecko otrzyma kartkę z informacją o kwocie należnej za żywienie. Prosimy o wpłatę kwoty dokładnie takiej- jaka została naliczona.

W przypadku zgubienia kartki, informację o kwocie można uzyskać u intendenta lub w sekretariacie - osobiście lub telefonicznie.

Płatności za obiady prosimy dokonywać przelewem elektronicznym

od 5-12 każdego miesiaca na konto:

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

ul. staszica 62, 41-200 Sosnowiec

PKO BP : 25 1020 2313 0000 3802 0579 6448

W tytule płatności należy wpisać: nr szkoły, imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze zmianami w zakresie żywienia dzieci w jednostkach systemu oświaty.

W szkolnej stołówce można korzystać ze obiadów.

Informujemy Rodziców, że wpłat za posiłki dokonujemy wyłącznie przelewem elektronicznym od 5-10 każdego miesiąca na konto: