Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Armii Krajowej w Sosnowcu

Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2018 roku obowiązuje nowy numer konta do wpłat za żywienie.

Centrum Usług Wspólnych,

ul. Stasica 62, 41-200 Sosnowiec

PKO BP 2510 2023 1300 0038 0205 7964 48

15 - 19.01.2018

Regulamin korzystania z obiadów w Szkole Podstawowej nr 35 w Sosnowcu

Szanowni Państwo!

Przypominamy o zmianie numeru konta.

Co miesiąc każde dziecko otrzyma kartkę z informacją o kwocie należnej za żywienie. Prosimy o wpłatę kwoty dokładnie takiej- jaka została naliczona.

W przypadku zgubienia kartki, informację o kwocie można uzyskać u intendenta lub w sekretariacie - osobiście lub telefonicznie.

Płatności za obiady prosimy dokonywać przelewem elektronicznym

od 6 do 10 lutego na nowy numer konta:

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

ul. Legionów 9, 41-200 Sosnowiec

ING Bank Śląski :84 1050 1142 1000 0090 3109 9790

W tytule płatności należy wpisać: nr szkoły, imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze zmianami w zakresie żywienia dzieci w jednostkach systemu oświaty.

W szkolnej stołówce można korzystać ze obiadów.

Informujemy Rodziców, że wpłat za posiłki dokonujemy wyłącznie przelewem elektronicznym od 5-10 każdego miesiąca na konto: