Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Armii Krajowej w Sosnowcu

Od stycznia 2019 świetlica Miś nie prowadzi zajęć. Zajęcia odbywają się w ramach świetlicy szkolnej i Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 2

 

Świetlica Środowiskowo-Socjoterapeutyczna organizuje zajęcia dla dzieci w wieku od 6-12 lat. Głównym celem świetlicy jest niesienie pomocy dzieciom.

Praca wychowawców w świetlicy polega na: stworzeniu warunków do samorealizacji; wyrabianiu poczucia własnej wartości i godności człowieka, bez względu na pochodzenie i środowisko rodzinne; zainteresowaniu uczniów pozalekcyjną możliwością spędzania wolnego czasu w szkole i w otoczeniu w sposób bezpieczny; przeciwdziałaniu niedostosowaniu społecznemu; zmniejszeniu napięć psychicznych i lękowych; pracy z rodziną, głównie terapia rodzinna, indywidualna oraz pedagogizacja rodziców; współpracy pomiędzy społecznością świetlicową, a środowiskiem lokalnym reprezentowanym przez mieszkańców osiedla.

Świetlica pracuje w godzinach od 14.00 - 16.00

Kolejne zajęcia w ramach projektu „Rodzina Miśków” czyli zestawu składającego się z kompletu misiów (największe ok. 160 cm): mamy, taty, córki i syna, poduchy cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród dzieci.

Nasza szkoła przystąpiła do udziału w projekcie „Rodzina Miśków”.

Projekt realizowany jest w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Dnia 26 października 2017 r. w Gimnazjum nr 1 w Sosnowcu po raz kolejny, odbył się mini playback show „Tanecznym krokiem”- konkurs przeznaczony dla dzieci ze świetlic środowiskowo – socjoterapeutycznych.

Kolejny raz, dzięki funduszom przeznaczonym przez Urząd Miejski w Sosnowcu wychowankowie świetlicy "MIŚ" mogli uczestniczyć w  warsztatach artystycznych w Osikowej Dolinie w miejscowości Koziegłowy.