Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Armii Krajowej w Sosnowcu

 • Przedszkole Miejskie nr 35 – odwiedziny przedszkolaków w szkole i uczniów w przedszkolu, udział we wspólnych imprezach, wycieczkach
 • Parafia NMP Częstochowskiej- wspólna organizacja imprez środowiskowych, wyjazdy naszych uczniów pod patronatem parafii
 • Zarząd Główny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w warszawie, Zarząd Okręgu Śląskiego ŚZŻAK w Katowicach, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Sosnowiec – pomoc przy utworzeniu pierwszego na terenie Sosnowca Klubu Historycznego  im. Armii Krajowej, udział we wszystkich uroczystościach organizowanych przez szkołę oraz klub historyczny, udział przedstawicieli szkoły w uroczystościach miejskich, spotkaniach opłatkowych.
 • Wydział Zdrowia – organizacja Świetlicy Socjoterapeutycznej przy szkole, prowadzenie programów profilaktycznych na terenie szkoły np. „Kiszone ogórki”, zajęcia warsztatowe dla uczniów, nauczycieli i rodziców prowadzone przez Stowarzyszenie EPSILON – Centrum Edukacji i Profilaktyki
 • Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 w Sosnowcu -  organizacja zajęć pozalekcyjnych, pomoc w przygotowaniu uroczystości, wspólne konferencje.
 • Miejska Biblioteka Publiczna (Filia w Porąbce) - konkursy czytelnicze, lekcje biblioteczne, udział uczniów w zajęciach plastycznych
 • Zarząd Wspólnot Gruntowych- pomoc przy wydaniu monografii szkoły, udział w uroczystościach okolicznościowych organizowanych przez szkołę, udostępnianie uczniom przez Panią Zofię Chlebowską – członka Wspólnot Gruntowych Sali widowiskowej w Domu Gromadzkim.
 • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej Sosnowiec-Porąbka – udział strażaków w festynach rodzinnych połączone z prelekcją i pokazem sprzętu gaśniczego, zwiedzanie remizy strażackie, poznanie Centrum dowodzenia.
 • Krzysztof Hajewski – administrator strony internetowej Krystoforus
 • Drukarnia Wieloformatowa Agencja Reklamy TABASCO – wykonywanie tablic pamiątkowych, reklam.
 • Schronisko dla bezdomnych zwierząt - organizowanie zbiórek żywności dla zwierząt
 • „Dziennik  Zachodni”- artykuły opisujące ważne wydarzenia z życia szkoły
 • Hospicjum św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu- realizacja programu „Pola Nadziei”
 • Towarzystwo „Nasz Dom”- organizator akcji „Góra grosza”
 • Dom Opieki Społecznej nr 1 w Sosnowcu- uczniowie cyklicznie odwiedzają podopiecznych
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Sosnowcu
 • UNICEF  Polska - projekty humanitarne
 • Komenda Miejska Policji (współpraca z dzielnicowym) i Wydział Ruchu Drogowego
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Sąd Rodzinny Wydział  IV w Sosnowcu
 • Sosnowiecki Oddział PCK
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Sosnowcu
 • Muzeum Miejskie w Sosnowcu
 • Teatr Zagłębia w Sosnowcu-udział w spektaklach i lekcjach teatralnych
 • Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie - udział w spektaklach i lekcjach teatralnych
 • Kuratorium Oświaty w Katowicach, KO - Delegatura w Sosnowcu, Urząd Miasta w Sosnowcu, Wydział Edukacji,  Wydział Ochrony Środowiska
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu – uczestnictwo w programie  „Mleko w szkole”
 • Agencja Rynku Rolnego, Andersen Poland – uczestnictwo w programie „Owoce w szkole”
 • Biuro Podróży „Lubatur” – organizacja zielonych szkół.

Współpraca z naszymi partnerami wpływa korzystnie na proces uczenia się uczniów. Rozwija ich empatię, pozwala zaprezentować mocne strony i talenty, stwarza możliwość ciekawego spędzania czasu wolnego, obcowania z kulturą i nabywania nowych umiejętności.
Szkoła ze swej strony udostępnia mieszkańcom dzielnicy boiska, plac zabaw, pomieszczenia na wybory, spotkania z radnymi i szkolenia oraz organizuje imprezy środowiskowe (festyny, „majówki”).