Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Armii Krajowej w Sosnowcu

Numer konta bankowego szkoły:

84 1050 1142 1000 0090 3109 9790

Obecny obraz szkoły to wynik pracy kilku pokoleń nauczycieli i pracowników szkoły, którzy starali się przekazywać to, co najcenniejsze swoim następcom. W naszej szkole pracuje dwudziestu trzech nauczycieli. Stała troska o wysoki poziom nauczania mobilizuje kadrę pedagogiczną do systematycznego dokształcania się, korzystania z różnych form doskonalenia zawodowego. Wszyscy nauczyciele mają wyższe wykształcenie, a wielu z nich, kończąc studia podyplomowe, uzyskało dodatkowe kwalifikacje, w  tym także do nauczania kilku przedmiotów. W ich codziennej pracy wspierają ich pracownicy administracji i obsługi.

 

Ulice należące do obwodu SP 35