Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Armii Krajowej w Sosnowcu

Za kadencji dyrektor szkoły – Tamary Jagodzińskiej nastąpiło ważne wydarzenie z życia szkoły. 25 września 1998 roku nadano szkole imię Armii Krajowej. W pamięci rodziców, uczniów zachowały się przekazywane przez babcie, dziadków opowieści o ludziach walczących o wolność ojczyzny, historie jeńców angielskich przetrzymywanych w budynku naszej szkoły. Wspominano o bohaterstwie żołnierzy AK oraz o zwykłych ludziach niejednokrotnie poświęcających swoje życie podczas II wojny światowej. Cała społeczność szkolna wspierana przez ówczesnego proboszcza pobliskiej parafii Księdza Tadeusza Michalskiego postanowiła uczcić ich pamięć.

uchwała nadanie imienia

Honorowy patronat nad uroczystością nadania imienia objął Wojewoda Śląski – Marek Kępski. W tym dniu został poświęcony sztandar, a także odsłonięto pamiątkową tablicę ufundowaną przez Zarząd Wspólnot Gruntowych w Porąbce. Jubileusz ten poprzedziły staranne przygotowania organizacyjne całej społeczności szkolnej. Uroczystość tę uświetniła obecność wielu dostojnych gości, wśród których znaleźli się również dawni jeńcy angielscy. Niezwykle podniosłym momentem obchodów jubileuszu był apel poległych. Salwa honorowa oddana została przez Nadwiślański Oddział Reprezentacyjny Wojska Polskiego.

 

Od tego momentu żołnierze Armii Krajowej towarzyszą nam na wszystkich większych uroczystościach szkolnych.

Tradycją naszej szkoły stały się spotkania z żołnierzami Armii Krajowej, podczas których  mamy okazję uczestniczyć w niezwykłych lekcjach historii. Dla społeczności szkolnej oraz mieszkańców Porąbki ta coroczna uroczystość jest także okazją do bardzo osobistych wspomnień, z których wiele wiąże się zarówno z czasem wojennej zawieruchy, jak i z piękną historią szkoły. W działania te staramy się także włączyć rodziców i bliskich naszych