Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Armii Krajowej w Sosnowcu

Certyfikat "PEWNIAK"

logo pewniakNasza szkoła posiada certyfikat PEWNIAK

Celem projektu PEWNIAK – pozytywna energia w nauczaniu i aktywnym kształceniu – podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycielek/li edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej woj. śląskiego jest:

 

  • upowszechnienie założeń systemu oświaty wśród nauczycieli, rodziców, organów prowadzących;
  • przygotowanie nauczycieli/lek edukacji wczesnoszkolnej do stawiania trafnej diagnozy gotowości szkolnej dzieci;
  • zapoznanie nauczycieli ze skutecznymi metodami, formami i środkami pracy z dziećmi, szczególnie dziećmi z deficytami lub zaburzeniami rozwojowymi;
  • pomoc szkołom w organizacji warunków pracy i opiece nad dziećmi 6-letnimi;
  • wypracowanie zasad współpracy przedszkoli i szkół z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w obszarze opieki pomocy psychologicznej udzielanej uczniom i ich rodzicom;
  • utworzenie systemu informacji i wsparcia dla rodziców dzieci, szczególnie dzieci 6-letnich.

certyfikat pewniak