Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Armii Krajowej w Sosnowcu

Program Ortograffiti

ortograffitiProgram Edukacyjno-Terapeutyczny ORTOGRAFFITI to jedyny kompleksowy system pomocy uczniom z dysleksją lub mającym trudności w nauce ortografii. Program uzyskał rekomendację Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Program Edukacyjno-Terapeutyczny ORTOGRAFFITI stwarza warunki, w których możliwe jest objęcie opieką każdego dziecka z dysleksją. Wystarczy wybrać jedno z proponowanych rozwiązań. Nauczyciel dysponuje gotowymi materiałami do prowadzenia zajęć:

 

- seria 8 zeszytów ćwiczeń adresowanych do uczniów klas IV–VI, którzy mają trudności w nauce ortografii lub specyficzne trudności w uczeniu się, objawiające się dysleksją, dysortografią i dysgrafią.

- ORTOGRAFFITI dla uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki, to seria zeszytów rozwijających umiejętności matematyczne, opracowana z myślą o uczniach klas IV–VI. Składa się z dwóch zeszytów. Pierwszy z nich zawiera ćwiczenia w zakresie czterech podstawowych działań: dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia na liczbach naturalnych, a drugi na ułamkach dziesiętnych i zwykłych.

- Zestaw dwóch zeszytów Od dysgrafii do kaligrafii dla uczniów klas IV–VI, u których stwierdzono dysgrafię bądź zaobserwowano niski poziom graficzny pisma (litery niekształtne, pismo nieczytelne, nieprawidłowy kierunek pisania liter, nieprawidłowe łączenie liter). Ważnym celem przygotowania tej serii jest podniesienie poziomu graficznego pisma (czytelność, estetyka).

 

- ORTOGRAFFITI z Bratkiem to program wsparcia uczniów ryzyka dysleksji lub mających trudności w nauce czytania i pisania. Program zaplanowany jest dla klas I–III.