Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Armii Krajowej w Sosnowcu

Programy w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Epsilon

epsilonWspółpraca naszej szkoły z Centrum Edukacji Profilaktyki Stowarzyszenie EPSILON z Bielska Białej trwa już kilka lat. W ramach tej współpracy wraz z trenerami realizujemy warsztaty profilaktyczne, komplementarne programy dla wszystkich uczniów szkoły oraz szkolenia i warsztaty doskonalące kompetencje wychowawców i kompetencje wychowawcze rodziców. W tym czasie zrealizowane zostały warsztaty dla uczniów klas I - III takie jak:

Nieśmiała Księżniczka - zajęcia rozwijające empatię i umiejętności nazywania emocji, kształtowanie umiejętności współpracy w klasie, integracja w grupie.

Historia Cyryla - kształtowanie pewności siebie oraz wiary we własne umiejętności, rozwój umiejętności pracy w grupie.

Miasto złości- kształtowanie umiejętności współpracy w klasie, nauka konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze złością.

Lodowe miasto - kształtowanie pozytywnej hierarchii wartości, integracja grupy, budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych.

Warsztaty dla klas IV - VI w obszarze profilaktyki agresji i przemocy w szkole:

Miasteczko - zapobieganie sytuacjom odrzucenia i izolacji, kształtowanie umiejętności społecznych i komunikacji.

Zatrzymane obrazy - diagnoza i wczesna profilaktyka zagrożeń w kontekście problemów agresji w szkole.

Programy komplementarne: Rytm i wartości, Odważnie do klasy IV i Rodzic na 6.

Zespół trenerów pracuje metodami aktywnego uczestnictwa, technikami narracyjnymi, w tym dramą brytyjską bazując na wymianie doświadczeń każdego ucznia. Jako element dodatkowej pracy wychowawcy z klasą stosowane są mini-projekty.