Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Armii Krajowej w Sosnowcu

Projekt "Trzymaj formę"

logo trzymajformeNasza szkoła bierze udział  w ogólnopolskim projekcie „Trzymaj Formę” celem projektu jest:

  • Zwiększenie wiedzy dotyczącej zbilansowanej diety i aktywności fizycznej.
  • Dostarczanie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych.
  • Kształtowanie postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia i uprawiania aktywności fizycznej.
  • Propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym.

Adresatami programu są uczniowie klas V-VI, ich rodzice i opiekunowie.

 

Uczestnikami programu są dyrektor szkoły, nauczyciele, społeczność szkolna i lokalna

Organizatorami programu są; Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności

Partnerzy programu to: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Matki i Dziecka, Instytut Żywności i Żywienia, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Realizowany projekt w naszej szkole jest interdyscyplinarny, traktujący problem zdrowego trybu życia całościowo, odnosi się do zdobywania konkretnych umiejętności, jak też kształtuje postawy i zwiększa zainteresowania problematyką prozdrowotną. Projekt łączy aktywność, spełnia ich oczekiwania, angażuje otoczenie szkoły i społeczność lokalną.

W ramach programu szkoła organizuje zajęcia ogólnie rozwijające zainteresowania uczniów, w szczególności te dotyczące zasad prawidłowego odżywiania i potrzeby codziennej aktywności fizycznej w tym celu systematycznie przeprowadzane są pogadanki na godzinach wychowawczych oraz lekcjach wychowania fizycznego. Uczniowie uczestniczą w zawodach szkolnych i międzyszkolnych oraz konkursach o tematyce propagującej zdrowy styl życia. Podczas festynów rodzinnych tworzono stoiska ze zdrową żywnością  oraz zachęcano do aktywności fizycznej poprzez udział w konkursach sportowych i uczestniczenie w różnych tanecznych formach aktywności  min. aerobiku i zumbie.