Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Armii Krajowej w Sosnowcu

Pola Nadziei

logo pola

 

Jest to program, który stworzony został przez Organizację Charytatywną Marie Curie Cancer Care w Wielkiej Brytanii. Ideą programu jest uwrażliwianie społeczeństwa na los terminalnie chorego człowieka oraz pozyskiwanie funduszy na utrzymanie hospicjów w Wielkiej Brytanii prowadzonych przez MCCC.

W 1998 roku Organizacja MCCC w Edynburgu obchodziła swoje 50-lecie.

Przygotowując się do obchodów tej uroczystości, mając za patronkę Marie Skłodowską Curie, postanowiła zapoznać ze swoją inicjatywą hospicja polskie. Kraków jest miastem bliźniaczym z Edynburgiem, zatem Kraków został wybrany, jako miejsce polskiej edycji „Pól Nadziei”. Beneficjentem programu zostało Hospicjum św. Łazarza. Wiosną 1998 roku w parkach krakowskich zakwitły pierwsze „Pola Nadziei”. Organizacja MCCC przekazała 350 tys. żonkilowych cebulek oraz niezbędną do przeprowadzenia akcji pomoc i wiedzę . Po zakończeniu akcji w 1998 roku organizacja Marii Curie Cancer Care wyraziła zgodę na rozpropagowanie akcji „Pól Nadziei” w całej Polsce.

Widocznym elementem Kampanii jest żonkil, kwiat piękny, subtelny, doskonały w swoim kształcie, barwie, zapachu, ale też kruchy, delikatny, jak delikatne i kruche jest życie człowieka. Żonkile są międzynarodowym symbolem nadziei, łącznikiem miedzy ludźmi zdrowymi, a tymi których dotknął ból choroby nowotworowej. Spoglądając na żonkila pamiętamy o ludziach chorych, cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego świata, pamiętamy o ich bliskich.

Celem programu „Pola Nadziei” jest:

  1. Szerzenie idei hospicyjnej.
  2. Pozyskiwanie funduszy na prowadzoną opiekę dla nieuleczalnie chorych.
  3. Uwrażliwianie dzieci, młodzieży, dorosłych na potrzeby chorych, zachęcanie do wolontariatu i możliwość pomocy.

Pola Nadziei w Szkole Podstawowej nr 35 w Sosnowcu

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 35 w Sosnowcu już od 2009 roku współpracują z Hospicjum św. Tomasza Apostoła oraz podejmują się uczestnictwa w tej pięknej i jakże szlachetnej akcji „Pola Nadziei”. Koordynatorem akcji jest pani Agnieszka Rokita. W jesiennej części (październik) sadzimy cebulki żonkili na skwerkach w pobliżu szkoły. Wiosną (marzec - maj) realizujemy wcześniej zaplanowane działania: organizujemy zbiórki pieniędzy, festyny,  konkursy oraz szereg innych imprez. Zwieńczeniem akcji jest Marsz Nadziei – jako wyraz solidarności i integracji z wszystkimi osobami borykającymi się z chorobą nowotworową. Za Dar złożony do puszki, każdy ofiarodawca otrzymuje świeży (lub papierowy) kwiat żonkila lub inną żonkilową pamiątkę.