Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Armii Krajowej w Sosnowcu

Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa

logo CyfrowobezpieczniProjekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa realizowany jest przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego pt.: „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia" finansowanego ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015−2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach − „Bezpieczna+”.

 

Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa wymyślony został po to, by skutecznie odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach.

Nasza szkoła, jako jedna z siedmiu wybranych szkół w Sosnowcu została zaproszona do udziału w tym projekcie.

Projekt skierowany jest do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Koordynatorem akcji są panie G.Stach i B.Krzymińska.

Celem projektu jest aktywność społeczności szkolnej( dyrektorów, nauczycieli, rodziców) w sferze profilaktyki i zachęcania uczniów do odpowiedzialnych zachowań w Sieci. Zaproponowane rozwiązania pozwolą lepiej wykorzystywać narzędzia cyfrowe dla wspierania rozwoju uczniów, przy jednoczesnym zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa i nauczeniu ich zasad mądrego korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych.

https://www.cyfrowobezpieczni.pl/

 

Po wykonaniu wszystkich zadań możemy pochwalić się certyfikatem

certyfikat cyfrowobezpieczni