Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Armii Krajowej w Sosnowcu

Rządowy program Aktywna Tablica

logo aktywna tablicaMamy się czym pochwalić! Wszystkie sale lekcyjne w naszej szkole wyposażone są w tablice multimedialne. W ramach rządowego programu Aktywna tablica w styczniu bieżącego roku w salach nr 1 i 4 obok tradycyjnych tablic do pisania kredą, zainstalowano nowoczesne tablice multimedialne.

Urządzenia te stwarzają ogromne możliwości dla ucznia i nauczyciela. Dzięki nim nauka staje się przyjemniejsza. Korzystanie tablic jest niezwykle proste, a przy tym pełne radości i zabawy. Powierzchnia tablicy jest czuła na dotyk, dzięki temu osoba stojąca przy tablicy ma możliwość obsługiwania komputera, uruchomiania dowolnych programów. Wygląda to tak, jak byśmy pracowali na bardzo dużym tablecie. Wyjątkową właściwością tablic interaktywnych jest możliwość przygotowania dla uczniów ćwiczeń interaktywnych. Pozwalają one uczniom wchodzić w fizyczne interakcje z wyświetlanym na powierzchni tablicy materiałem poprzez przesuwanie liter, cyfr, słów, obrazów za pomocą swoich rąk lub specjalnych wskaźników. Korzyści ze stosowania tablic interaktywnych w procesie dydaktycznym są ogromne. Oddziałują na wiele zmysłów, pozwalają na szybkie i efektywne przyswajanie wiedzy, lepsze zrozumienie poznawanych problemów i faktów. Dzięki tablicy można sobie urządzić klasowe kino i obejrzeć filmy. 

Warunkiem przystąpienia do programu było posiadanie własnego wkładu finansowego.
Ze środków organu prowadzącego zakupiono 2 laptopy. Następnie poprawnie wypełniony wniosek dotyczący udziału w programie uzyskał aprobatę Wojewody Śląskiego i znaleźliśmy się wśród szkół zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym. Dzięki kwocie 14 tys. złotych nasza szkoła wzbogaciła swoją bazę dydaktyczną o 2 tablice multimedialne, 2 projektory oraz głośniki. 
Więcej o programie można przeczytać na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/aktywna-tablica-zalozenia-do-projektu-programu-rzadowego.html

  • 20180301_101548
  • 20180301_101814
  • DSC02471
  • DSC02472
  • DSC02473
  • DSC02474
  • DSC02475
  • DSC02476

Simple Image Gallery Extended