Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Armii Krajowej w Sosnowcu

Zaproszenie - "Mam Talent"

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie

Szkoły Podstawowej nr 35 w Sosnowcu

serdecznie zapraszają:

Rodziców, Opiekunów, Absolwentów, Pracowników 

oraz Przyjaciół szkoły na 

MAM TALENT 

19 października 2017 r. o godz.16.30 

w Domu Gromadzkim