Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Armii Krajowej w Sosnowcu

Apel prezentacyjno –promocyjny projektów Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego.

MBOW dniu 4 października odbył się apel dotyczący Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. Uczennice, których projekty zostały pozytywnie zweryfikowane miały okazję na prezentacje i promocję swoich zadań.

 

 Pierwszy projekt złożyła Marcelina Maj z klasy siódmej i dotyczy szafek szkolnych. W szczegółowym opisie zadania w uczennica uzasadniła projekt w następujący sposób:

 W planie projektu będzie zakup certyfikowanych szafek szkolnych. Celem zadania jest odciążenie uczniów od noszenia ciężkich podręczników.

Drugi projekt złożyła Natalia Jatkowska z klasy siódmej i dotyczył sprzętu sportowego. W szczegółowym opisie zadania uczennica uzasadniła projekt w następujący sposób: W planie projektu będzie zakup certyfikowanego sprzętu sportowego. Zadanie obejmuje kupno skrzyni, kozła oraz odskoczni. Sprzęt ten jest niezbędny do realizacji programu na lekcjach w-f.

Trzeci projekt złożyła Julia Witwicka z klasy siódmej i dotyczył monitoringu boiska szkolnego. W szczegółowym opisie zadania uczennica uzasadniła projekt w następujący sposób: Plan projektu zakładałby zainstalowanie kamer na terenie boiska szkolnego. Celem jest zapobieganie niszczenia boiska.

Uczniowie zostali poinstruowani o zasada głosowania, które odbędzie się 13 października.