Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Armii Krajowej w Sosnowcu

Talent był i pozostanie darem, za który odpowiadają wszyscy, choć otrzymuje go tylko jednostka....

Krzysztof R. Jaśkiewicz

 logo MDJJ.W. Goethe  powiedział,  że ile języków  znasz  tyle razy jesteś człowiekiem.

26 września  jest ustanowionym  przez Radę Europy świętem języków obcych znanym pod nazwą Europejski  Dzień Języków Obcych.

26 września w naszej szkole przeprowadzony został próbny alarm przeciwpożarowy. Ćwiczenia przeprowadzone pod czujnym okiem Państwowej Straży Pożarnej, inspektora BHP oraz dyrektor szkoły mgr Marii Guzik miały na celu sprawdzenie stopnia opanowania umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia pożarem, poruszania się zgodnie z drogami ewakuacji i przejścia na wyznaczony teren zbiórki.

29.09.2017 r. odbędzie się  Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Dzień ten ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia.