Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Armii Krajowej w Sosnowcu

lpgo zdrowojemKolejny raz uczniowie naszej szkoły przystępują dp programu edukacyjnego "Zdrowo jem, więcej wiem". O programie można przeczytań: http://zdrowojem.fundacjabos.pl/index.php?m=ho 

Przed nami do wykonania wiele zadań. 

aktywna tablica

 

Bardzo się cieszymy,  że nasz wniosek uzyskał akceptację Wojewody Śląskiego, a tym samym  szkoła została zakwalifikowana do objęcia wsparciem finansowym w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych  „Aktywna tablica”.

http://kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2017/09/aktywna-tablica-zal.-1-wykaz-szkol.pdf

pozycja 439 to nasza szkoła. 

28 września 2017 roku odwiedzili uczniów klasy pierwszej dzielnicowi Sławomir Pabian i Mirosław Kubik. Celem spotkania było podniesienie świadomości uczniów na temat bezpiecznych zachowań w drodze do szkoły  i do domu.

MBOAkcja informacyjno- edukacyjna dotycząca Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego odbyła się 4-15 września. Po czym wpłynęły do Samorządu Uczniowskiego SP35 - 3 zadania, które przez Komisję Konsultacyjną zostały zweryfikowane i otrzymały pozytywną ocenę. Do 9 października uczennice, które zgłosiły swoje projekty będą je prezentować i promować.

Szkoła Podstawowa nr 35 w Sosnowcu wraz z Ks. Proboszczem Parafii NMP Częstochowskiej ogłasza konkurs na najciekawszy różaniec! W celu zaangażowania jak najliczniejszej grupy uczniów i ich rodzin oraz głębszego przeżywania modlitwy różańcowej w Kościele, a także w naszych rodzinnych domach, ogłaszamy konkurs na wykonanie najpiękniejszego różańca.