Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Armii Krajowej w Sosnowcu

Mamy tylko jedną Ziemię...

„Mamy tylko jedną Ziemię a jej przyszłość zależy od każdego na pozór niewielkiego ludzkiego działania, zależy od każdego z nas"

10 maja na zajęciach technicznych w klasie V uczniowie w kilkuosobowych zespołach tworzyli plakaty z ekologicznymi hasłami. Głównym celem zajęć było ukazanie zagrożeń czyhających na naszą planetę ze strony człowieka oraz uświadomienie jak ważna jest racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi. 

Stop cyberprzemocy

W kwietniu oraz maju odbyły się w naszej szkole prelekcje  dla uczniów klas IV-VI  dotyczące działań zabezpieczających  przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju. W czasie zajęć poruszany był min. temat związany z cyberprzemocą.

Cyberprzemoc (ang. cyberbullying) zdefiniować można najkrócej jako przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Najczęściej terminu tego używa się w odniesieniu do przemocy rówieśniczej z użyciem telefonów komórkowych lub Internetu.

Podstawowe formy cyberprzemocy to: nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem sieci, publikowanie w Internecie lub rozsyłanie np. przy użyciu telefonu komórkowego ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, filmów, podszywanie się w sieci pod cudzą tożsamość.

Do działań określanych mianem cyberprzemocy wykorzystywane są m.in: poczta elektroniczna, czaty, komunikatory, strony internetowe, blogi, serwisy społecznościowe, grupy dyskusyjne, telefony komórkowe, serwisy SMS i MMS.

Jak korzystać z Internetu i telefonu, żeby nie krzywdzić innych?

 1. traktować innych z szacunkiem ( nie obrażać, nie straszyć itp.)
 2. nie zamieszczać w Internecie materiałów (filmów, zdjęć, tekstów),
 3. które mogą kogoś skrzywdzić, zawsze pytać o zgodę, jeżeli chcemy komuś zrobić zdjęcie lub nakręcić film z jego udziałem,
 4. nie rozsyłać za pomocą telefonu komórkowego zdjęć, filmów oraz tekstów, które mogą komuś sprawić przykrość.

Co robić, będąc świadkiem cyberprzemocy?

 1. nie przesyłać dalej krzywdzących materiałów, które otrzymujemy w sieci,
 2.  zawsze pomagać kolegom i koleżankom, którzy padli ofiarą cyberprzemocy,
 3.  informować o krzywdzie kolegi lub koleżanki kogoś dorosłego – nauczyciela, pedagoga szkolnego, rodziców,
 4. polecić ofierze cyberprzemocy kontakt z Helpline.org.pl lub skontaktować się z Helpline osobiście.
 5. Co robić będąc ofiarą cyberprzemocy? nie odpowiadać na zaczepki w sieci, domagać się skasowania filmów i zdjęć nagranych wbrew naszej woli,
 6. natychmiast szukać pomocy u kogoś dorosłego – nauczyciela, pedagoga szkolnego, rodziców, zachowywać dowody cyberprzemocy,
 7. interweniować u dostawców usług internetowych,
 8. szukać pomocy w Helpline.org.pl

Uczniowie klas IV-VI  zapoznali się jak bezpiecznie korzystać z Internetu, czym jest cyberprzemoc, jak korzystać z Internetu i telefonu, żeby nie krzywdzić innych?, co robić, będąc świadkiem cyberprzemocy?, co robić będąc ofiarą cyberprzemocy? Na końcu zajęć dzieci wykonały plakaty „ STOP cyberprzemocy”. Prelekcję przygotowała Pani Agnieszka Rokita.

Konkurs - "Jan Paweł II"

97 lat temu, 18 maja 1920 roku w Wadowicach urodził się Karol Wojtyła - późniejszy papież Jan Paweł II i święty Kościoła katolickiego. Był filozofem historii, mistykiem i człowiekiem modlitwy, a także poetą, aktorem i pedagogiem. Podczas II wojny światowej pracował jako robotnik i współtworzył konspiracyjny teatr.